Archiv rubriky: Víkendové projekty

PowerShell 7 (AKA Core) running on Turris Omnia

I have installed PowerShell 7 on my Windows and MacOS machines and today I decided – just for fun – to install it also to my Turris Omnia Wi-Fi router. And it works.

And there is the way I went to get it running:

 1. I created Debian LXC container ,
 2. installed libicu – apt install libicu63,
 3. installed less apt install less,
 4. installed official prerequisites apt-get install '^libssl1.0.[0-9]$' libunwind8 -y ,
 5. downloaded preview installation package from this site for Raspbian (Stretch)  32bits,
 6. unpacked the tar and started pwsh
 7. and it simply works…

Now I am going to test what is really working and what not. But it seems promising. At least remoting to Turris also works fine:

VMware’s PowerCLI

I started learning PowerShell recently and I also discovered PowerCLI nearly at the same moment.

That’s something I was looking for for a long time. I do not like point-and-click adventures like VMware’s web UI. Now I have CLI!

My one-liner for Get-VMCommand:

function gvmc([string]$What, $Verb="*") { Get-Command -Verb $verb -Noun "*$what*" -Module VMware.* }

PowerCLI is powerful and CLI, yes, it is… But somethings too extensive. My super-duper-simple-function allows me to find the right cmdlet faster using this command:

gvmc [-What] Adapter [[-Verb] Get]

Micro:bit mega hit? U nás tedy je!

Asi také zápasíte denně s problémem, čím ovládat své Lego, Sevu a dřevíčkovo-špalíčkové i jiné hračky, když už je vybavíte motorky a servy a něčím to ovládat chcete, aby vás to hraní bavilo stejně jako vaše děti.

Honzík jezdí s vozítkem řízeným modulem micro:bit
Honzík řídí micro:bitem lunární vozítko s … počkej si … micro:bitem

Pokračování textu Micro:bit mega hit? U nás tedy je!

Home automation as a weekend project using IBM’s Clouds – part 3

Today we will add a simple user interface to our Bluemix/Node-RED/MongoDB application. We could do it in a form of a Ruby in Rails app or use another platform. But let’s assume that we want to have something up and running really fast – just for PoC purposes and as a rough prototype. That’s why I am going to use RapidApps for this purpose. Pokračování textu Home automation as a weekend project using IBM’s Clouds – part 3

Home automation as a weekend project using IBM’s clouds – part 1

I decided to make myself familiar with the IBM’s cloud services by creating a home automation system based on these services:

 • Internet of Things Cloud to interconnect sensors (temperature and motion detector) and actuators (light switches) with the application running in cloud.
 • Bluemix to process the events and act in an appropriate way
  • I plan to use Node-RED to feed a database with the events
  • and Business rules service to implement logic.

Before implementing such a system I started by testing components that I plan to use.

Pokračování textu Home automation as a weekend project using IBM’s clouds – part 1

Krutopřísný WordPress

Začal jsem připravovat jednoduchý web pro rodinného příslušníka a chvíli se rozhodoval, zda jej udělám staticky třeba s pomocí knihoven bootstrapu, nebo zda použiji nějaký CMS – třeba WordPress.

Pro statickou verzi mluví minimální požadavky na aktualizaci – jde o představení živnosti se základními informacemi o službách, kontaktech a cenách. Druhým argumentem bylo, že bych dovedl s pomocí bootstrapu a případně dalších JavaScript knihoven připravit jednoduchý web zcela podle představ – tedy hlavně mých.

Pro použití CMS je argumentem možnost předat obsah k doladění koncovému správci webu a umožnit postupné ladění obsahu k dokonalosti a také to, že první verze může vzniknout v řádu minut a paralelně je možné pracovat ve dvou na obsahu a vzhledu webu. Pokračování textu Krutopřísný WordPress